חיי כלבים אינם הפקר!

עוצרים את הירי בכלבים המשוטטים

רשויות המדינה מוציאות להורג אלפי כלבים
משוטטים מדי שנה, באמצעות ירי חסר תכלית,
חצי רעל והמתות בכלביות, שאינם פותרים את הבעיה.
הגיע הזמן לעצור את זה.

ב-2020 הוצאו להורג:

896 כלבים ע"י פקחי משרד החקלאות
758 כלבים ע"י רשות הטבע והגנים
אלפי כלבים נוספים ע"י הרשויות המקומיות

חתמו עד עכשיו

13,158
131.6%
10,000


    גם אני תומכ.ת בהפסקת הירי חסר התכלית ובקידום
    פתרונות הומניים ויעילים בטווח הארוך, במסגרתם
    ייאספו כלבים משוטטים, יעברו חיסון / עיקור /
    סירוס ויוחזרו אל השטח.
    למידע נוסף